معرفی پروژه‌ها و پلتفرم‌های مورد حمایت بنیاد

یکی از ماموریت‌های بنیاد ملی توسعه فناوری، حمایت از پلتفرم‌های پایه است که توسط شرکت‌ها، اشخاص و استارت‌آپ‌ها توسعه یافته‌اند، این پلتفرم‌ها به اختصار در زیر معرفی می‌شوند.

پلتفرم ملی برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات