دکتر عباس نوروزی

نام و نام‌خانوادگی:  عباس نوروزی

تحصیلات
دیپلم:                        ریاضی و فیزیک –  دبیرستان بوعلی سینا همدان
کارشناسی:                  ریاضی محض- دانشگاه تربیت معلم شهید مدرس سنندج
کارشناسی:                  علوم اقتصادی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
کارشناسی ارشد :          اقتصاد محیط زیست – دانشگاه تهران
دکتری :                    علوم اقتصادی –  اقتصاد پولی – دانشگاه مازندران
موضوع رساله دکتری:     انتشار پول دیجیتال غیر متمرکز(بیت کوین) در فرایند جهانی شدن به روش الکترودینامیک کوانتوم