توافق‌نامه همکاری چندجانبه بین بنیاد ملی توسعه فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش امضا شد